CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin (“Chính sách bảo mật” hoặc “Chính sách”) này bao gồm các quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng (như được định nghĩa bên dưới) mà Quý khách đã cung cấp cho Camdi lưu giữ của Quý khách trong quá trình Quý khách đăng ký tài khoản, mua hàng, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Camdi (“Sản Phẩm - Dịch Vụ”), hoặc khi Quý khách giao dịch với Camdi thông qua https://cafemangdi.vn/ (“WEBSITE”). Chính sách này cũng quy định về nghĩa vụ của Camdi đối với Thông Tin Khách Hàng cũng như sự chấp thuận của Quý khách đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng của Camdi.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin khách hàng (“Thông Tin Khách Hàng”) bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Thông tin Quý khách cung cấp cho Camdi:

 • Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, thông tin trên biểu mẫu, tờ khai, đơn đăng ký, phiếu khảo sát, đơn phản hồi hoặc khiếu nại (dù trực tuyến hay bằng hình thức khác), các thông tin được gửi bởi hoặc cung cấp thông qua các thiết bị được sử dụng để truy cập vào WEBSITE, hoặc các thông tin mà Quý khách chủ động gửi đến cho Camdi.

Thông tin có được do sự tương tác của Quý khách với Camdi:

 • Thông tin này bao gồm bất kỳ thông tin nào khác về Quý khách khi Quý khách trao đổi với Camdi qua bất kỳ phương tiện nào (điện thoại, thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, email, mạng xã hội, các ứng dụng), đăng nhập và sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ hoặc tương tác thông qua WEBSITE, kể cả việc Quý khách đã sử dụng như thế nào.

Thông tin về Quý khách mà Camdi tổng hợp hoặc có được từ những nguồn khác (nếu có).

SỰ CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ và/hoặc tương tác với Camdi, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các quy định của Chính sách bảo mật này, và Quý khách đồng ý cho Camdi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng theo quy định mô tả trong đây. TRONG TRƯỜNG HỢP QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CÂN NHẮC DỪNG CUNG CẤP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CHO CAMDI; TỰ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN ĐỂ KIỂM TRA, CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG HOẶC YÊU CẦU CAMDI THỰC HIỆN VIỆC NÀY. Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện vào từng thời điểm, Camdi khuyến khích Quý khách thường xuyên xem lại để được cập nhật và bảo vệ quyền lợi của mình.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Thông Tin Khách Hàng chỉ được Camdi sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích (“Mục Đích”) sau đây:
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp Sản Phẩm - Dịch Vụ cho Quý khách;
 • Cung cấp thông tin, chính sách, tiến độ mua bán liên quan đến Sản Phẩm - Dịch Vụ; hỗ trợ khi Quý khách có yêu cầu
 • Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách khi Quý khách sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ;
 • Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, các ưu đãi dành riêng cho Quý khách;
 • Cập nhật về các sự kiện sắp tới, chương trình ưu đãi hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Lấy ý kiến khảo sát của Quý khách, nếu Quý khách đăng ký nhận email/sms thông báo;
 • Phân tích, đánh giá và nâng cao chất lượng Sản Phẩm - Dịch Vụ;
 • Cải thiện trải nghiệm của người dùng trên WEBSITE hoặc đối với Sản Phẩm - Dịch Vụ;
 • Hỗ trợ Quý khách trong quá trình bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền (tùy theo chính sách của Camdi vào từng thời điểm);
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Quý khách hoặc giả mạo Quý khách;
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm.

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, chỉ những đối tượng dưới đây mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra, khi có yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Ngân hàng hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng liên quan đến Khách hàng; và/hoặc
 • Công ty, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Camdi, đại lý, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ của Camdi, hoặc bên thứ ba, có liên quan đến việc Camdi cung cấp Sản Phẩm - Dịch Vụ cho Quý khách mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để thực hiện Mục Đích như quy định bên trên.

THỜI GIAN LƯU TRỮ

Thông Tin Khách Hàng được lưu trữ cho đến khi Quý khách có yêu cầu Camdi hủy bỏ, hoặc Quý khách tự đăng nhập và hủy bỏ thông tin. Trong mọi trường hợp, Thông Tin Khách Hàng được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Camdi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CAMDI

Trong trường hợp Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, Quý khách có thể liên hệ Camdi theo thông tin dưới đây:

Camdi - Cafemangdi.vn

Địa chỉ: số 155 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Email: Cafemangdi.camdi@gmail.com

Hotline: 0869558155

HIỆU LỰC

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2023.